sken
 

CELLAR - trailer
Profil

FURIA FILM je slovenská produkčná spoločnosť pôsobiaca v audiovizuálnej oblasti. Nosnou myšlienkou spoločnosti je využitie kreativity a nových foriem produkcie, či už vo filmovej tvorbe alebo v audiovizuálnych projektoch.

FURIA FILM sa zúčastňuje na koprodukčných a umeleckých projektoch, pričom ťažisko činnosti spočíva v projektmanažmente, počínajúc fázou vývoja scenára po finálnu fázu výroby, distribúciu a predaj filmu.

Spoločnosť je od roku 2010 členom Asociácie nezávislých producentov.

 

Pripravované projekty

Šarlatán - réžia Agnieszka Holland

koprodukcia Marlene Film Production, Česká republika

Furia Film, Slovenská republika

F&ME, Írsko

 Aktuálne

 

Realizácia celovečerného hraného filmu

"PIVNICA"

ďalšie informácie o filme

Furia Film je partnerom projektu Transparency International Prague

 
 
 
Livia Filusová - producent & CEO

Kontakt: 00421 905 568 099
Mail: livia_filusova@yahoo.com

�ivotopis