sken
 
Profil

 

FURIA FILM je slovenská produkčná spoločnosť pôsobiaca v audiovizuálnej oblasti. Nosnou myšlienkou spoločnosti je využitie kreativity a nových foriem produkcie, či už vo filmovej tvorbe alebo v audiovizuálnych projektoch.

FURIA FILM sa zúčastňuje na koprodukčných a umeleckých projektoch, pričom ťažisko činnosti spočíva v projektmanažmente, počínajúc fázou vývoja scenára po finálnu fázu výroby, distribúciu a predaj filmu.

Spoločnosť je od roku 2010 členom Asociácie nezávislých producentov.

 

10.-12.10.2015

Aktuálne

 

Príprava celovečerného hraného filmu

"PIVNICA"

Ďalšie informácie o filme"Festival svetla 2015"

viac informácií na www.artoflight.eu

 
 
 
Livia Filusová - producent & CEO

Kontakt: 00421 905 568 099
Mail: livia_filusova@yahoo.com

Životopis